KUNSTKRING LAZERNIJ vzw
HOME
Het Ateljee  Activiteiten Verslagen en mededelingen Geschiedenis

 

 EEN BEETJE  GESCHIEDENIS                          

Vanaf het eerste jaar nam de kring, in het  begin gekend als Rumstse Kunstenaarskring Lazernij, deel aan de Lazernij kermis en de jaarmarkt feesten met een kunst tentoonstelling. De naam werd in 1998 veranderd in "Kunstkring Lazernij vzw" . Op 14 augustus 1980 werd de Kunstkring een vzw met als bestuur: André De Brabandere, Willy de Loenen, Gisèla Verboven, René Vermeirsch, Jos Van der Plancken, Anna Carpentier, Romain Vergult. In april 1988 werd de vzw eigenaar van de Galerie Lazarus. Aankoopakte ondertekend door voorzitter André De Brabandere en penningmeester René Vermeersch. De naam van de kring verwijst naar de wijk Lazernij en de naam van de galerie verwijst naar de naam van de straat: Lazarusstraat.

Na de oprichting op vrijdag 17 februari 1978, werd een eerste tentoonstelling opgesteld in de lokalen van de Raiffeisenkas aan de Bussestraat te Rumst; van 31 maart tot 9 april 1978.
 Op de foto herkent men: rechtstaande van links naar rechts: Burgemeester Bruynseels, bestendig afgevaardigde Petrus Thijs, dan de 12 kunstenaars: Jules De Fraeye, Hugo Steep, Willy de Loenen, Louis Broothaers, Marcel Lombaerts, Hubert Carpentier, Marc De Fraeye; zittend : Bie Van Gucht, Jaqueline Van der Plancken, Denise Lamberts, Maria Van Laer en Lydia Saenen.
 Het eerste bestuur:André De Brabandere, René Vermeirsch en Jaques Lambrechts staat niet op de foto
 

De kring had het geluk vanaf het begin een vaste vestiging te hebben, namelijk een zeer oud werkmanshuisje gelegen aan de Lazarusstraat nr 8 te Rumst. Het was gedeeltelijk een woongedeelte: woonkamer, keuken en slaapkamer met zolder en opkamertje boven de half verheven kelder. Woonkamer en keuken waren voorzien van wit zwarte vloertegels, slaapkamer was nog voorzien van een aarden vloer. Naast het woongedeelte was een stal met hooizolder.
De leden van de kring hebben in de eerste jaren gans dit interieur vernieuwd en ingericht als een galerie met bar: klaar dus om er tentoonstellingen in te richten.

Het  gebouw was omgeven door andere dergelijk woningen op de wijk Lazernij.
Voor de galerie was er vroeger een bornput, en die is er nog steeds, maar bevindt zich onder de oppervlakte.

Na de stichtingsdatum, kreeg de kring een aanbod van de plaatselijke Raiffeisenkas (die had een nieuw kantoor
ingericht aan de Bussestraat) om ter gelegenheid van de opening van het nieuw kantoor er een tentoonstelling
in te richten. Alle leden (12) hebben er aan deel genomen.
De opening was een groot succes en er werden meteen veel nieuwe ere- en steunende leden ingeschreven.

Ook kunstenaars van buiten Rumst toonden interesse.

De affiche van de allereerste tentoonstelling

Bij deze gelegenheid werd ook een premieplaat gemaakt, dit werd nadien ieder jaar herhaald voor de ereleden
Het eerste jaar was er een premieplaat zowel van de Raifeisenkas als van de Kunstkring Lazernij

Van Denise Lamberts voor de Raiffeisenkas   

 Van Maria Van Laer vanwege Kunstkring Lazernij

Met de Lazernijfeesten, midden augustus, nam de kring in 1978 voor de eerste maal deel aan de festiviteiten met het inrichten van een tentoonstelling in de Galerie Lazarus. De Lazernijfeesten bestonden toen nog uit een kleine kermis, een open lucht mis met bedevaart en spelen ingericht door een plaatselijke vereniging. Ook aan de kring werd een kleine cafétaria gehouden en later vanaf 1980 hielden enkele leden open lucht demonstraties: schilderen, glasraam, grafiek, beeldhouwen, keramiek.

open deur
In de toen nog bestaande bergplaats, demonstraties van samenstellen van glasramen en achteraan grafiek  Een affiche van de 15 augustus in samenwerking met de parochie Vosberg ook op het plein voor de galerie werden demonstraties gegeven

 

 Onze KerstKUNSTmarkt

 Voor de eerste maal ingericht in 1985 in onze Galerie Lazarus onder de naam van "Geschenkenbeurs". In 1989 werd het "Kunstkado" en vanaf 1994 werd het "Kerstkunstmarkt" maar nog steeds alleen in onze galerie. Vanaf 1995 werden de standen ook opgesteld in de zalen van de Lazaruskapel en in de Galerie Lazarus werd er een tentoonstelling van kleine werkjes opgesteld en een cafétaria gehouden.

Met de naam Kerstkunstmarkt werd vooral nadruk gelegd op "kunst": de deelnemers mochten alleen eigen gemaakte (kunst)objecten meebrengen.

Dit had vooral als doel een treffend onderscheid te maken met de talrijke kerstmarkten die ook hier in onze regio werden opgericht en die in feite een gans andere inhoud hadden.

Deze kerstkunstmarkt  kende vanaf het begin een groot succes zodat alle aangeboden plaatsen door een stand werden benomen.

                                                 

Onze TENTOONSTELLINGEN

Vanaf het eerste jaar, 1978, heeft Kunstkring Lazernij twee groepstentoonstellingen georganiseerd per jaar: een eerste in Galerie Lazarus, ter gelegenheid van Lazernij bedevaart en kermis, en een tweede in het centrum van het dorp, ter gelegenheid van de jaarmarktfeesten. Hierdoor kregen de leden kunstenaars de kans om regelmatig met hun eigen creaties naar buiten te komen. Voor de tentoonstelling in de Galerie werden groepjes kunstenaars samengesteld. Vanaf 1985 werd ook een thematentoonstelling ingericht, een eerste maal in november met als thema "stilleven". Vanaf 1986 werd de zomertentoonstelling gekoppeld aan een thema.

Ook vanaf 1978 nam de Kunstkring Lazernij deel aan de jaarmarkt met een tentoonstelling van werken van de exposerende leden. Een eerste had deze plaats in de lokalen van de bibliotheek aan de Markt te Rumst. Later werd deze ingericht in de lokalen van het oud gemeentehuis aan de Markt te Rumst. Vanaf 1986 kon de kring beschikken over de zaal Dijle in het gebouw "Home vander Taelen" aan de Vissersstraat. Met de jaarmarkt van 5 oktober 1990 hielden ook de cursisten van het tekenatelier van Maria Van Laer een tentoonstelling in het lokaal gelegen aan de Vissersstraat, wat later zaal Rupel zal worden. Tot 1992 zorgden alleen de exposerende leden voor de jaarmarkt tentoonstelling in zaal Dijle. In 1993 stelden ook de cursisten van de ateliers tekenen en schilderen (in de zaal Rupel)  naast de exposerende leden (in de zaal Dijle) tentoon.  Nadien bleef het enkele jaren gemengd (exposerende leden in zaal Dijle en cursisten van een of ander atelier in zaal Rupel). Vanaf 2002 en dit tot en met 2010 stellen alleen cursisten van één of ander atelier tentoon om dan vanaf 2011volledig gedragen te worden door alle cursisten van alle ateliers en dit in vervanging van de eindejaarstentoonstelling die voorheen in juni plaats had in Home vander Taelen.

             Teken atelier Maria Van Laer in 1990 met de jaarmarkt           

            boven links: teken atelier Maria Van Laer, jaarmarkt 1990                      boven rechts: jaarmarkt    

            onder: jaarmarkt 1978 in het oud gemeentehuis Rumst Markt 

     

    Viering eerste lustrum

In het jaar 1983 werd een eerste lustrum gevierd. Als eerste initiatief werd voor het eerst de “vijfjaarlijkse Lazarusprijs” ingesteld. In 1983 was deze prijs voorbehouden aan de schilderkunst. Kunstverenigingen en kunstenaars werden aangeschreven wat uiteindelijk in een deelname van 52 kunstenaars met 119 werken resulteerde. Door de jury bestaande uit Henri Blomme, Edwig Goyvaerts en Dries Van den Broeck werden er 39 werken geselecteerd die dan een tentoonstelling in Galerie Lazarus uitmaakten.  Het werk “unicum” van Sonja Craen van Edegem kreeg de hoofdprijs gevolgd door “apéritif dans la rue” van Johny Heyninck van Wilrijk en “het aanvaarden” van Armand Swinnen  van Ruisbroek.
Hierdoor werd de kring bekend in gans het Vlaamse land en konden de deelnemers het vermelden in hun palmares. Deze vijfjaarlijkse lazarusprijs werd voor het laatst ingericht in 1998 (de 4de ).
Als tweede initiatief werd op het einde van het jaar een groepstentoonstelling ingericht in Galerie Lazarus waaraan alle 40 exposerende leden van de kring deelnamen. Hieraan werd dan ook een brochure over 5 jaar Kunstkring Lazernij (toen nog Rumstse Kunstenaarskring Lazernij genaamd) gekoppeld.

                                

 

 

Onze Galerie Lazarus

Toen op 17 februari 1978 een eerste vergadering van Rumstse kunstenaars en enkele kunstminnende plaats had in de Galerie was alles nog zeer primitief. Het gebouw was een vroegere werkmanswoning waarin naast het woongedeelte (zitplaats, keukentje, slaapkamer, voute kamer) ook een dierenstal bevond. Gedurende de grote overstromingen werd het gebouw nog tijdelijk bewoond door geteisterden. Nadien werd het gebruikt als kunst atelier van Lydia Saenen van St Katelijne Waver.  In 1978 wilde deze kunstenaar dit gebouw verlaten maar door enkele kunstenaars van Rumst en haar echtgenoot werd er een kring gesticht en de woning omgevormd tot galerij (later galerie). Zolderingen en muren waren allen bedekt met platen en behangpapier. De eerste tentoonstellingen werden dan ook ingericht in het interieur zoals het was: een stenen vloer in zitkamer en keuken, een aarden vloer in de slaapkamer en de stallingen met open hooizolder.

 

Dat kon uiteraard zo niet blijven en dank zij enkele vrijwillige harde werkers van de leden werd er een vloer gelegd zowel in de slaapkamer als in de stallingen, werden de muren ontdaan van de platen en bepleisterd,  werd de verlichting aangepast en werd er een bar ingericht.

 

 

 

 

 

 

 

  Het was in mei 1980 dat Lurtgard Wuyts van Duffel in het vernieuwde interieur tentoonstelde. 

  

 

 

 

 

 De Rumstse Kunstenaarskring Lazernij werd in augustus 1980 een vereniging zonder winstgevend doel en in april 1988 werd het gebouw aangekocht door de vzw.(van de erfgenamen De Roeck van Boom)
  Dit was mogelijk dank zij de vele steunende- en ereleden, dank zij de sponsoring van de talrijke exposerende leden en dank zij de inrichting van een tombola.

                                

 

 

 

 Toen in 1991 de verschillende kunst ateliers ontstonden moest er meer ruimte worden geschapen en daarom werd de zolder opgeruimd, geïsoleerd en open gesteld in september 1992 eerst voor het model schilderen-tekenen en later voor kalligrafie (sinds 1996).
Maar ook de galerie werd te klein en in maart 2009 werd het aangebouwde gedeelte in dienst genomen zodat er nu ook een ruime opbergplaats was met toiletten en wasbak en het doorbreken van de muur tussen het woongedeelte en de vroegere stallingen kwam er ook ruimte voor een grafiekatelier (met drukpers).

 In juli 2012 werd de zolder professioneel geïsoleerd wat voor de verwarming van het ganse gebouw een grote aanwinst betekende.

Onze galerie nu in 2014

 

 

ONZE  ATELIERS

De kunst ateliers van Kunstkring Lazernij vzw kenden een lange aanloop.
Al in 1985 werden er tekensessies te velde ingericht zoals aan de steenbakkerijen op Noeveren - Boom, de Midzeelhoeve St Katelijne Waver en het domein Roosendael eveneens te St Katelijne Waver. In feite werden er reeds vroeger pogingen gedaan om de leden aan te zetten tot het tekenen in groep.
Maria Van Laer had bij haar thuis sinds  oktober 1985 een groep die te samen tekenden. Echter die groep werd te groot en er diende naar een andere plaats uitgekeken. Die groep tekenaars onder leiding van Maria Van Laer is de aanzet tot het inrichten van verschillende ateliers.
Tijdens een vergadering van de beheerraad op 16 oktober 1990 stelde bestuurder Jules De Fraeye voor de  groep "Hof ten Eiken" van Maria Van Laer naar de galerie over te brengen. In de leden vergadering van 6 november 1990 werd dit eveneens voorgesteld en er werd meteen naar uitbreiding gevraagd. Op een eerste vergadering kwamen enkele verantwoordelijken van het nieuwe ateljee op13 november 1990 bijeen: dit waren Maria Van Laer, Fons Teyssen, Jef Sterckx, André De Brabandere en Jeannine Van Durme. Op 5 en 6 januari 1991 werden alvast infodagen gehouden in de galerie en dit leidde tot een voldoende aantal inschrijvingen zodat vanaf dinsdag 8 januari 1991 kon worden gestart:dinsdagnamiddag aquarel door Jeannine Van Durme (12 deelnemers); woensdagavond tekenen door Maria Van Laer (9 deelnemers); donderdagavond kalligrafie door Fons Teyssen (5 deelnemers) en zaterdagvoormiddag schilderen door Jef Sterckx (10 deelnemers).

 
   

Enkele beelden van de ateliers: kalligrafie, tekenen, aquarel en schilderen: reeds enkele jaren na de start. Kalligrafie is hier afgebeeld op de ingerichte zolder van de galerie, tekenen en aquarel zijn beelden van in de galerie en schilderen is een beeld van in de zaal Rupel van Home Van der Taelen (plaats waar het atelier vele jaren werd gehouden)