A.Tinne Vereeck

WhatsArt?!

Een Interview met A.Tinne Vereeck

 

Onze kunstkring kent een brede waaier aan disciplines, maar één essentiële ontbrak nog, namelijk het tekenen. Enkele cursisten gaven aan dat hun gebrek aan tekenervaring hen belemmerde bij het schilderen. De kring ging aldus op zoek naar een nieuwe kracht om deze leemte te vullen. Die vond ze in de persoon van A.Tinne Vereeck. Zij kwam met veel enthousiasme onze rangen versterken. Maak kennis met deze artieste die reeds naam en faam verwierf in de kunstenaarswereld. Heel wat van haar werken zijn te vinden in binnen- en buitenlandse exposities.

 

Tinne, ik weet dat je al heel wat op je actief hebt maar kan je aan onze leden meegeven van waar die begeestering voor kunst komt en welke plaats kunst in je leven heeft ingenomen?

 

Tijdens mijn kinderjaren werd ik ondergedompeld in de wereld van de kunst. Mijn vader, ook schilder, werkte in een drukkerij. Elke vakantie was het een fantastisch avontuur mee te mogen naar het mekka van de grafiek in zijn atelier. Als 10-jarige stapte ik naar de academie. Vermits mijn ouders  erop stonden dat hun kinderen gingen studeren, er moet immers brood op de plank komen, behaalde ik enkele bachelorsdiploma’s in de sociale sector.Het kunstenaarsvak lonkte en ik bleef mij vervolmaken door middel van verscheidene opleidingen. Ik ben de mensen  met heel veel know-how die mij daar omringden, zeer dankbaar. Vandaag kan ik mij als zelfstandig kunstenaar met veel liefde en enthousiasme uitleven in de schilderkunst. En zoals Yoko Ono kan ook ik zeggen: ‘Art is My life and My life is Art’.

 

Je bent als artieste van vele markten thuis en beheerst heel wat technieken en disciplines, maar hoe zou je zelf je recent werk omschrijven?

 

Mijn realisaties kan je het best plaatsen binnen het postsurrealisme: monumentale olieverf- en acrylschilderijen in collagestijl met sterke symboliek en spirituele inhoud over mens en natuur, emoties en actuele thema’s.

 

Hoe kwam je ertoe om hier in onze kring een groepje hobbyisten onder je vleugels te nemen om hun tekenvaardigheid bij te werken? Wat zijn je betrachtingen tijdens deze intense lesmomenten?

 

Als kunstenaar vind ik het meer dan mijn taak mijn kunde ook met anderen te delen en iets toe te voegen aan hun leven. Wat ik gekregen heb, geef ik graag door. Vandaar dat ik mijn liefde en enthousiasme voor het schilderen ook aan anderen wil bijbrengen. Ik  hoop dat dit voor hen een verrijking betekent. Dat ook te mogen doen in de kunstkring is een absolute meerwaarde. Het groepsgevoel dat daar gecreëerd wordt, is een welkome ondersteuning. Het vertrouwen van mensen in mijn expertise geeft veel voldoening.


Corona gooide spijtig genoeg roet in het eten. Alle activiteiten werden on hold gezet. Maar jij kwam snel met het idee om het project ‘tekenen online’ op te zetten, een innoverend en uitdagend initiatief. Met enige aarzeling, maar met jouw ruggesteun en aansporing stapten toch enkele moedigen in het WhatsApp-avontuur. Hoe verlopen deze sessies?

Via WhatsApp naar WhatsArt was helemaal niet zo moeilijk als eerst gedacht.

 

De cursisten krijgen een duidelijke, welomlijnde opdracht. Deze omvat naast het gekozen onderwerp informatie over de werkwijze en een voorstel van drager en medium. Ter verduidelijking wordt dit geïllustreerd met voorbeelden van oude en nieuwe meesters.Voor velen opent dit een venster om de stap naar het museum te zetten om daar met meer aandacht hun werken te bewonderen. Dan start voor de deelnemers de zoektocht om het thema verder te exploreren en uit te diepen naar keuze met beelden die ze zelf mooi vinden. Nadien volgt het coachinggesprek waarin ik anticipeer op de moeilijkheden, vragen en belemmeringen die bij de creatievelingen opduiken.

 

Een sterk punt in dit project was wel de persoonlijke begeleiding. De tekenjuf werd plots de kunstcoach. Kan je enkele punten aangeven waarmee je cursisten het meest geworsteld hebben en waarbij je hulp meer dan welkom was? De hulplijn SOS-Tinne stond vaak roodgloeiend. Waar boekten deze dames het meeste vooruitgang?

 

Tijd maken om regelmatig te oefenen - niemand kan immers enkel en alleen vertrouwen op talent - is een belangrijk item. Uitproberen van verschillende mediums en dragers verhoogt in hoge mate de techniciteit. Het opzoeken van documentatie naar het voor hen gepaste beeld op het internet of door middel van het maken van eigen foto’s verrijkt hun kijk op de wereld. Tekenen online doet groeien in zelfstandigheid en verhoogt de appreciatie van eigen werk. De artistieke evolutie vertaalt zich in het spontaner, speelser, intuïtiever werken eerder dan het slaafs kopiëren van wat werd voorgedaan.

De meerwaarde van tekenen online is ook het feit dat ik een doelgroep bereik die om allerlei redenen de stap naar een kunstkring nog niet durft zetten. Zij voelen zich beter bij de individuele begeleiding.

 

Ondertussen is je cursus uitgegroeid tot veel meer dan alleen maar tekenen. Kan je even de invulling van de livelessen op maandag schetsen?

 

Ik wil de inhoud van de lessen nog verder uitbouwen en uitdiepen. Nog heel wat technieken kunnen aangeboord worden. Zoveel mogelijk verschillende onderdelen worden onder de loepe genomen. We kunnen ze dan ook onder de noemer mixed media plaatsen.

De lessen staan open voor absolute beginners en gevorderden. Er wordt gewerkt op ieders niveau. Voor sommigen zal het een kwestie zijn van het overwinnen van de koudwatervrees om vaak tot een verrassend resultaat te komen. Voor anderen zal het pad leiden naar een meer artistiek werk.


Tinne, je lessen waren een lichtpunt in coronatijden. Als cursist kan ik getuigen van het feit dat het hard werken was. We plukten er de vruchten van en we zetten door. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog lang samenwerken.

Hartelijk dank voor het openhartige interview.

Rita

Onze rubriek 'IN DE KIJKER' stelt voor:

A.Tinne Vereeck