Over ons

DOEL
De Kunstkring Lazernij wil de beeldende kunst in eigen streek stimuleren, ontwikkelen en ook beoefenen. Eigen leden kunstenaars kunnen via de kring aan zeer gunstige voorwaarden tentoonstellen.

De kring richt per jaar ook enkele groeps activiteiten in waaraan de leden dan gratis kunnen deelnemen:

-eind april begin mei : voorjaarstentoonstelling
-half augustus in de galerie: zomertentoonstelling met thema
-eind september begin oktober: jaarmarkt tentoonstelling
-begin december in de galerie en zalen van Lazaruskapel:kerstkunstmarkt
Ook kunstenaars, niet leden kunnen er dus aan zeer gunstige voorwaarden tentoon stellen.

Bent U een kunstenaar vraag dan inlichtingen aan het bestuur en word lid.


LEDEN
De vzw telt uiteraard eigen effectieve leden. Daarbuiten worden de ingeschreven kunstenaars

"exposerende leden" genoemd.  Daar Kunstkring Lazernij vzw een onafhankelijke vereniging is,

is steun van steunende leden (12,50€) en steun van ereleden (25€ of meer) noodzakelijk.
U kunt lid worden door dit bedrag te storten op rekening BE13 7331 3311 4039 van Kunstkring

Lazernij vzw.
Ereleden ontvangen jaarlijks een kunstwerkje van één van onze exposerende leden.